Dostarczamy rozwiązania informatyczne dla małych i średnich firm już od 17 lat!

Rozwój oprogramowania

Software Development Image

Dedykowane aplikacje internetowe tworzone na zamówienie

Tworzymy nowoczesne i wydajne aplikacje webowe na zamówienie. Realizujemy kompletny proces biznesowy podczas tworzenia, wdrażania i użytkowania aplikacji. Nasi specjaliści odpowiedzialni za analizę biznesową przygotują najoptymalniejsze rozwiązanie, które zostanie wytworzone i wdrożone zgodnie z potrzebami klienta.

Nasze aplikacje znajdują zastosowanie nie tylko w branży handlowej pod postacią sklepów internetowych, systemów rezerwacji i podobnych, lecz również w firmach produkcyjnych, gdzie bardzo często gotowe rozwiązania nie są w stanie sprostać wymaganiom stawianym przed nowoczesnym systemem IT.

Rozwój i modyfikacja istniejącego oprogramowania

Nasz zespoł doświadczonych informatyków posiada kompetencje pozwalające na rozwijanie istniejących już aplikacji. Modernizując wdrożone już oprogramowanie pomagamy skutecznie zwiększyć realną wartość biznesową dostarczaną przez systemy IT.

Pracujemy z dowolnymi systemami typu open-source, lub z aplikacjami pisanymi na zamówienie. Dokonujemy pełnej analizy kodu źródłowego i na tej podstawie opiniujemy i zalecamy dalsze prace. Kompleksowo obejmujemy opieką aplikacje należące do klienta, dostarczając za każdym razem najwyższą jakość. Nasi specjaliści są gotowi do pomocy na każdym etapie tworzenia oprogramowania. Pracujemy zgodnie z najlepszymi standardami i trendami branży IT zawsze dostarczając najnowocześniejsze rozwiązania.

Software Development Image